Wednesday, January 11, 2012

KREATIVITI SENI VISUAL

DEFINISI KREATIVITI SENI VISUAL
Kreativiti
Antara pandangan Tokoh-Tokoh Seni Visual mengenai Kreativiti ialah seperti E. Paul Torrance (Tersohor dalam bidang/kajian kreativiti). Beliau mencadangkan Ujian IQ bukanlah satu-satunya cara mengukur daya intelektual seseorang. Beliau memperkenalkan instrumen untuk menguji tahap kreativiti sesseorang menggunakan “Torrence Test of Creative Thinking”. Manakala June King McFee, mentakrifkan kreativiti sebagai keupayaan seseorang mencipta sesuatu yang baru/mampu mengolah idea baru/lain yang lebih bermakna. Seni tidak terhad kepada hasil karya seni sahaja tetapi juga melibatkan pengalaman estetika.Seni ialah satu bentuk komunikasi yang dipengaruhi oleh konteks budaya.
Boleh diringkaskan secara umum bahawa kreativiti ialah kombinasi di antara idea baru dan idea lama. Idea baru diperlukan dan idea lama dikaji dan dinilai semula. Ia juga merupakan proses melihat semula, memilih, menukar ganti, gabungan antara maklumat idea baru dan kemahiran.

Seni Visual

  • Seni

Menurut Alexander Baum Garton, Seni adalah keindahan dan seni adalah tujuan yang positif menjadikan penikmat merasa dalam kebahagiaan. Emanuel Kant, Seni adalah sebuah impian. Menurut Leo Tolstoy, Seni adalah menimbulkan kembali perasaan yang pernah dialami. Menurut Aristoteles, Seni adalah bentuk pengungkapan dan penampilan yang tidak pernah menyimpang dari kenyataan dan seni itu adalah meniru alam.
Plato dan Rousseau pula berpendapat, seni adalah hasil peniruan dari alam dengan segala seginya. Brade(1956) seni adalah pemanfaatan budi dan akal untuk menghasilkan karya yang membahagiakan jiwa spritual manusia. Langer (1964) seni adalah kegiatan untuk menciptakan sesuatu yang dapat dipahami olehperasaan manusia bentuknya berupa lukisan, patung, arkitektual dan sebagainya. Read (1968) seni adalah kemahiran dalam menciptakan aneka bentuk untuk menggembirakan orang lain. Parker (1964) seni adl eksprsi sebuah pengalaman nyata yang memiliki nilai yang berdiri sendiri yang dapat ditangkap oleh panca indera.
Boleh dikatakan seni merangkumi setiap aspek kehidupan manusia. Dalam era moden ini, seni juga melibatkan sesuatu yang kreatif dan inovatif. Ia merupakan bidang yang berupaya untuk penghasilan dan pencipataan sesuatu karya dan ciptaan untuk manusia semata-mata untuk keindahan ataupun sesuatu fungsi kegunaan yang tertentu. Dari segala definisi yang ada di atas, dapat disimpulkan bahwa definisi seni yang sejatinya adalah segala hal indah yang dirasakan oleh jiwa manusia dan diungkapkan melalui sebuah karya dengan berbagai media.

  • Seni visual dan pendidikan
Seni visual adalah penting dalam meningkatkan kualiti hidup masyarakat kerana ciri-ciri sesuatu karya seni dipercayai boleh mempengaruhi tanggapan seseorang dari segi sosiologi dan psikologi. Dalam hidup harian, kami sentiasa bertembung dengan barang-barang hasil daripada bidang seni seperti kereta, pen, majalah, makanan dan sebagainya. Jadi, bidang ini telah dijadikan sebahagian daripada kurikulum di sekolah dan institut pengajian tinggi.
Di Malaysia, subjek "seni visual" boleh diambil oleh pelajar yang menduduki Peperiksaan Pelajaran Malaysia (SPM) dan Sijil Pelajaran Tinggi Malaysia (STPM). Kerajaan juga menggalakkan pelajar-pelajar agar mereka menimba ilmu ini melalui Internet supaya mereka diperlengkapkan pengetahuan yang mencukupi bagi menduduki STPM. Subjek ini adalah mustahak kerana ia adalah ilmu asas bagi mereka yang akan mngikuti senireka dalaman, senireka grafik, senireka automobil, fesyen, tekstil dan sebagainya.
Dua aspek utama dalam sukatan pelajaran STPM Seni Visual ialah Apresiasi Seni Visual dan Penghasilan Seni Visual. Sukatan pelajaran ini terdiri daripada empat komponen, iaitu Teori Seni Visual (Apresiasi Seni Visual dan Teori Penghasilan), Lukisan dengan menggunakan media kering seperti pensel, arang, krayon dan sebagainya, Projek Penghasilan Karya dan portfolio yang wajib diambil oleh pelajar sekolah dan Khas untuk pelajar persendirian yang akan diuji teknik penghasilan secara teori.


Kreativiti Dalam Pendidikan Seni Visual

Pendidikan berkait rapat dengan kreativiti dan pemikiran kreatif. Pendidikan Seni dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah, bermaksud seni tampak yang bertujuan melahirkan warganegara berbudaya, khususnya individu yang kreatif, berpengetahuan dalam bidang seni, mempunyai kemahiran mencipta dan peka terhadap ciri estetik.
Kurikulum Pendidikan Seni melibatkan perasaan estetik, daya kreatif pelajar melalui penjanaan daya intuisi, persepsi dan konsepsi, juga boleh mewujudkan rasa kepuasan dan kesedaran terhadap bakat serta kemampuan diri pelajar. Pelajar yang mengikuti program Pendidikan Seni akan menjadi lebih peka dan perasa, bersikap sederhana dan mampu mengamalkan pertimbangan kesenian dan kesempurnaan dalam mengendalikan kehidupan. Pendidikan Seni juga mampu meningkatkan kualiti berfikir . Pengetahuan dan kemahiran Pendidikan Seni melalui penjanaan idea, penerokaan unsur, inkuiri, integrasi maklumat serta idea, pengolahan simbol nyata atau abstrak dan melihat sesuatu dari pelbagai perspektif, menjanjikan satu peningkatan kualiti berfikir serta bertindak secara rasional dan fleksibel.
Pendidikan Seni merupakan satu disiplin yang merentas kurikulum dan boleh dikatakan sebagai asas kepada mata pelajaran lain. Pelajar yang didedahkan dengan Pendidikan Seni berasa lebih senang dan yakin apabila berdepan dengan tugasan dalam mata pelajaran lain terutamanya yang melibatkan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. Kefahaman menerusi visual tentunya lebih mudah daripada penghafalan fakta menerusi catatan berjela. Peta minda yang digrafikkan secara mudah lebih berkesan untuk menyatakan sesuatu konsep atau penerangan yang sukar. Prinsip dalam Pendidikan Seni berupaya memenuhi tuntutan dalam masalah ini.

Monday, September 26, 2011

LukisanLukisan boleh didefinisikan dengan pelbagai makna dan fungsi. Lukisan boleh memberi maksud gambaran sesuatu subjek yang dilukis berdasarkan apa yang dilihat.

Hal in dapat dibuktikan dengan terdapatnya bukti sejarah yang menunjukkan lukisan paling awal dipercayai telah dijumpai di Gua CHauvet, Ardeche, perancis pada tahun 15000- 13000 S.M. Lukisan tersebut menggambarkan sekumpulan kuda.  Lukisan gambar kuda atau binatang perburuan dipercayai adalah salah satu hasil lukisan yang dihasilkan oleh manusia pada zaman paleolitik.


Terdapat beberapa definisi lain yang menerangkan maksud yang hampir sama tentang apa itu lukisan. Antaranya seperti menurut kamus Oxford, lukisan ialah garisan yang membentuk imej dengan tidak menggunakan warna walaupun menggunakan warna secara terhad.


Menurut Marhanim A.Razak dan Mohd shahrizal dolah (2007) pula, lukisan adalah aktiviti penghasilan karya yang bertujuan mengkaji struktur bentuk objek atau imej yang dilukis secara teliti. Lukisan juga adalah untuk menyatakan luahan emosi, keintelektualan dan spiritual manusia.


Manakala menurut Mazlan Mukhtar dan Nor Aslina Mamat (2009), lukisan adalah satu teknik mengambarkan dengan menggunakan media kering atau warna yang paling minimum. Lukisan adalah proses awal dalam catan, cetakan, seni grafik, arca dan sebagainya sebelum karya sebenar dihasilkan. Lukisan ialah karya seni atau hasil kerja yang dihasilkan di atas sesuatu permukaan.


Selain itu, menurut Sarah Simblet (2004), lukisan adalah ungkapan atau perluahan serta merta dalam melihat, berfikir dan perasaan. Lukisan adalah alat untuk mengkaji idea dan pengetahuan, rakaman serta refleksi pengalaman. Lukisan adalah cermin yang membolehkan kita melihat dunia dan apa yang ada dalam fikiran.


Secara kesimpulannya lukisan ialah seni yang menggambarkan objek atau pelan dengan garisan. Lukisan ialah hasil seni 2 dimensi dengan menggunakan media kering seperti pensil, krayon, pen, pastel, arang, pen marker, pensel warna, pastel dan sebagainya. Penggunaan dakwat termasuk dalam kategori lukisan kerana dakwat tidak perlu dilarutkan. Proses melakukan garisan, melorek ton dan juga menggosok juga dipanggil lukisan. Aplikasi garisan, rupa, bentuk, saiz warna dan jalinan keatas sesuatu hasil kerja di namakan lukisan bergantung kepada penggunaan gaya yang ekspesif dan nyata.


Lukisan merupakan hasil kerja seni yang dibuat di atas sesuatu permukaan rata untuk meluahkan perasaan berbentuk imej dengan menggunakan media kering atau menggunakan warna paling sedikit. Lukisan adalah lanjutan beberapa lakaran ringkas bagi merakamkan informasi visual kepada sesuatu kegiatan lain seperti catan, kolaj, montaj dan cetakan. Penggunaan alat dalam sesebuah lukisan terhad kepada media kering seperti pensel, pensel warna, pastel, arang, pen dan dakwat. Lukisan mengaplikasi garisan, rupa, bentuk, saiz, warna dan jalinan.


Lukisan berbeza dengan lakaran. Lukisan merupakan kerja peringkat kedua yang melibatkan kerja lebih sistematik untuk mendapatkan kesan ton, jalinan, pencahayaan, ruang dan lain-lain. Gambaran dilakukan di atas permukaan rata dan merupakan gabungan garisan dan ton warna. Lukisan juga boleh memberikan makna yang tertentu kapada audiens menerusi imej yang dilukis.


Rujukan
Marhanim A. Razak, Mohd. Shahrizal Dolah (2007). Teks STPM: Seni Visual. Shah Alam: Oxford  Fajar Sdn. Bhd.
Mazlan Mukhtar, Nor Aslina Mamat (2009). Pendidikan Seni Visual SPM. Selangor: PNI Neuron   (M) Sdn. Bhd.
Simblet, Sarah (2004). The Drawing Book. London: Darling Kindersley Limited.